Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4

Wiosenna przerwa swiateczna

29 marca– 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,poz. 432, z późn. zm.)

5

 

 

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,poz. 432, z późn. zm.)

7

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)