Bliżej NATURY

Uczniowie z klas V-VI uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez przedstawicieli Zwiqzku Międzygminnego NATURA w dniu 30.09.2015r. Tematami spotkania były: "Bqdź blisko natury" i " Segregacja śmieci". Prowadzący zaciekawili młodzież ciekawą formą zajęć i treściami. Na zakończenie otrzymaliśmy materiały na w/w tematy, które można wykorzystać na zajęciach, m.in. "Akademia odpadowa", "Kampanie konsultacyjno - edukacyjne w praktyce"
"Żyję ekologicznie czyli mądrze, modnie, zdrowo i kolorowo ".